Liuvälja kasutuse kord
– Liuväljale pääseb ainult kassast ostetud piletiga
– Liuvälja pilet kehtib kuni 1 tund
– Uisutaja on kohustatud hoidma oma piletit alles kasutusaja lõpuni
– Liuväljal võib uisutada isiklike uiskudega
– Uiske on võimalik laenutada Liuvälja laenutusest
– Uiskude laenutuse eest tasuda kassas ettemaksuna
– Kuni 7-aastased lapsed pääsevad Liuväljale ainult täiskasvanute saatel
– Sissekäik Liuväljale toimub TURNIKEE (pöördvärava) kaudu
– Uiskudega võib käia ainult seal, kuhu on maha pandud spetsiaalne kate
– Liuväljal uisutatakse ringidena kellaosuti liikumisele vastassuunas
– Uisutajad on kohustatud enne Liuväljale minekut tutvuma eeskirjadega ja neist kinni pidama
– Kõik Liuvälja külastajad kinnitavad pileti ostmisega, et neil on uisutamiseks piisavad kehalised võimed, oskused ja tervislik seisund Laste oskuste ja tervisliku seisundi eest vastutavad nende saatjad
– Kui jäähooldusmasin alustab tööd, peavad kõik uisutajad Liuväljalt viivitamatult lahkuma
– Uisutaja on kohustatud täitma Liuvälja töötajate poolt antud korraldusi
Liuväljal ja selle piirkonnas on keelatud
– Ohustada ennast ning teisi Liuvälja külastajaid, järsult pidurdada, tõugelda, uisutada käest kinni rohkem kui ühe uisutajaga
– Lärmata, loopida maha prahti või suitsetada
– Manustada alkohoolseid jooke ja narkootilisi aineid või olla nende mõju all
– Võtta Liuväljale kaasa sööke või jooke
– Viibida jääl ilma uiskudeta
– Jätta alla 7-aastaseid lapsi Liuväljale järelvalveta
– Viibida jääl jäähooldusmasina töötamise ajal
– Segada teistel uisutajatel puhata või uisutada
– Viia Liuväljale kuuluvaid uiske ja muud inventari territooriumilt välja
– Võtta Liuväljale kaasa teravaid, torkavaid või purunevaid esemeid, relvi, koduloomi ega hokikeppe
– Hoida uisutamise ajal käes esemeid
– Rikkuda ja lõhkuda Liuvälja inventari või kasutada seda mitte-otstarbekohaselt
– Viibida jääl kiiruiskudega (short-track, klapiga uisud, matkauisud)
– Mängida hokit
Administratsioon hoiatab
– Et ta ei vastuta järelevalveta jäetud asjade eest
– Et ta ei vastuta jääl saadud traumade ja vigastuste eest
– Et ta omab õigust isikuid, kes ei pea kinni Liuvälja reeglitest kõrvaldada Liuväljalt piletiraha tagastamata
Soovitatav on
– Kanda Liuväljal kindaid, kiivrit, põlvede ja küünarnukkide kaitsmeid
– Lastegruppidel uisutada hommikustel aegadel juhi järelevalve all
– Enne jääle minekut veenduda, et uiskude paelad on hästi kinni seotud
Kui külastaja on juba pileti ostnud, tunnistab ta käesolevaid eeskirju ja kohustub neid järgima.
 
Lõbusat liuglemist!
 
Pirita Spordikeskus

3.jaanuar 2008 Täiendatud 20.01.11; 16.02.12; 21.12.13