Liuvälja kasutamine

• Liuväljale pääseb ainult kassast ostetud piletiga

• Liuvälja kasutus kestab 1 tund

• Uisutaja on kohustatud hoidma oma piletit alles kasutusaja lõpuni

• Liuväljal võib uisutada isiklike uiskudega

• Uiske on võimalik laenutada liuvälja laenutusest

• Uiskude laenutuse eest tasuda kassas ettemaksuna

• Kuni 7-aastased lapsed pääsevad liuväljale ainult täiskasvanute saatel

• Sissekäik liuväljale toimub ainult soojaku kaudu

• Uiskudega võib käia ainult seal, kuhu on maha pandud spetsiaalne kate

• Liuväljal uisutatakse ringidena kellaosuti liikumisele vastassuunas

• Uisutajad on kohustatud enne liuväljale minekut tutvuma eeskirjadega ja neist kinni pidama

• Kõik liuvälja külastajad kinnitavad pileti ostmisega, et neil on uisutamiseks piisavad kehalised võimed, oskused ja tervislik seisund. Laste oskuste ja tervisliku seisundi eest vastutavad nende saatjad

• Kui jäähooldusmasin alustab tööd, peavad kõik uisutajad liuväljalt viivitamatult lahkuma

• Uisutaja on kohustatud täitma liuvälja töötajate poolt antud korraldusi

Liuväljal ja selle piirkonnas on keelatud

• Ohustada ennast ning teisi liuvälja külastajaid, järsult pidurdada, tõugelda, uisutada käest kinni rohkem kui ühe uisutajaga

• Lärmata, loopida maha prahti või suitsetada

• Manustada alkohoolseid jooke ja narkootilisi aineid või olla nende mõju all

• Võtta liuväljale kaasa sööke või jooke

• Viibida jääl ilma uiskudeta

• Jätta alla 7-aastaseid lapsi liuväljale järelvalveta

• Viibida jääl jäähooldusmasina töötamise ajal

• Segada teistel uisutajatel puhata või uisutada

• Viia liuväljale kuuluvaid uiske ja muud inventari territooriumilt välja

• Võtta liuväljale kaasa teravaid , torkavaid või purunevaid esemeid, relvi, koduloomi ega hokikeppe

• Hoida uisutamise ajal käes esemeid

• Rikkuda ja lõhkuda liuvälja inventari või kasutada seda mitte-otstarbekohaselt

• Viibida jääl kiiruiskudega (short-track, klapiga uisud)

• Mängida hokit

Administratsioon hoiatab

• Et ta ei vastuta järelevalveta jäetud asjade eest

• Et ta ei vastuta jääl saadud traumade ja vigastuste eest

• Et ta omab õigust isikuid, kes ei pea kinni liuvälja reeglitest kõrvaldada liuväljalt piletiraha tagastamata

Soovitatav on

• Kanda liuväljal kindaid, kiivrit, põlvede ja küünarnukkide kaitsmeid

• Lastegruppidel uisutada hommikustel aegadel juhi järelevalve all

• Enne jääle minekut veenduda, et uiskude paelad on hästi kinni seotud

Kui külastaja on juba pileti ostnud, tunnistab ta käesolevaid eeskirju ja kohustub neid järgima.